Posted in single article full text

Wykorzystanie metaanaliz w naukach medycznych

Autor Alicja Nowicka Streszczenie Słowa kluczowe: meta-analiza, badanie wtórne, iloraz szans, ryzyko względne, różnica ryzyk Podsumowanie: Do narzędzi badawczych cieszących się dużą wiarygodnością zaliczamy metaanalizę….

Continue Reading...