Posted in single article full text

Kardiomiopatia Takotsubo opis przypadku

Autor Adam Stasiak Słowa kluczowe: kardiomiopatia, takotsubo, opis przypadku, koronarografia Streszczenie: W artykule przedstawiono definicję, patogenezę oraz zasady rozpoznawania i leczenia wraz z rokowaniem kardiomiopatii…

Continue Reading...