Kardiomiopatia Takotsubo opis przypadku

Autor

Adam Stasiak

Słowa kluczowe:

kardiomiopatia, takotsubo, opis przypadku, koronarografia

Streszczenie:

W artykule przedstawiono definicję, patogenezę oraz zasady rozpoznawania i leczenia wraz z rokowaniem kardiomiopatii takotsubo. Ponadto przedstawiono opis przypadku pacjenta z takim rozpoznaniem.

Abstract in english

Author

Adam Stasiak

Keywords:

cardiomyopathy, takotsubo, case report, coronography

Summary:

The article presents the definition, pathogenesis and principles of diagnosis and treatment along with the prognosis of the takotsubo cardiomyopathy. In addition, a case report of a patient with this diagnosis.

Full text:

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *