Wstrząs anafilaktyczny opis przypadku

Autor

Kamil Sowiński

Słowa kluczowe:

opis przypadku, wstrząs anafilaktyczny, zespół ratownictwa medycznego

Streszczenie:

Autor przedstawia opis przypadku pacjenta ze wstrząsem anafilaktycznym. Postępowanie zespołu ratownictwa medycznego składającego się z dwóch ratowników medycznych w polskim Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.

Abstract in english

Keywords:

case report, anaphylactic shock, emergency medical team

Summary:

The author presents a case report of a patient with anaphylactic shock. The proceedings of a medical rescue team consisting of two medical rescuers in the Polish State Medical Rescue System.

Full text:

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *