O czasopiśmie – about the journal

Redaktor naczelny (Editor in Chief):

Marcin Skrok

Redaktorzy statystyczni (statistical editors):

dr hab. Piotr Jurkowski, mgr Alicja Nowicka

Rada Naukowa (scientific council ):

dr hab. n. med. Anna Doboszyńska

dr hab. n. med. Piotr Jurkowski

dr n. o zdr. Dominik Chmiel

dr n. o zdr. Marcin Madziała

dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny

dr n. med. Przemysław Paciorek

dr n. hum. Roland Podlewski

dr n. med. Robert Ropiak

dr n. o zdr. Arkadiusz Rutkowski

lek. med Mirosław Gozdek

mgr Piotr Tuchowski

Adres redakcji (Editorial Office):

ul. Laskowa 29, 86-005 Zielonka, Poland

tel. 604 599 972

E-mail: office@pwrm.edu.pl