Wykorzystanie metaanaliz w naukach medycznych

Autor

Alicja Nowicka

Streszczenie

Słowa kluczowe:

meta-analiza, badanie wtórne, iloraz szans, ryzyko względne, różnica ryzyk

Podsumowanie:

Do narzędzi badawczych cieszących się dużą wiarygodnością zaliczamy metaanalizę. Metaanaliza jest badaniem wtórnym, podsumowującym badania pierwotne. Wykonuje się je by móc rozszerzyć płynące z badan pierwotnych wnioski na większą populację.

Abstract in english

Keywords:

meta-analysis, secondary research, odds ratio, relative risk, risk difference

Summary:

We consider meta-analysis to research tools that are highly credible. Meta-analysis is a secondary study that summarizes primary research. They are carried out to be able to extend the results of the primary research to a larger population.

Full text:

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *