Info

Czasopismo naukowe Postępy w Ratownictwie Medycznym jest kwartalnikiem. Jest wydawane w formacie online. Dostęp do opublikowanych artykułów jest publiczny i darmowy. Do publikacji przyjmowane są artykuły z zakresu: ratownictwa medycznego, nauk medycznych i innych nauk pokrewnych. Przyjmowane artykuły są poddawane anonimowej recenzji. Ratownicy medyczni i analitycy medyczni otrzymują za publikację 15 punktów edukacyjnych do doskonalenia zawodowego. Aby zgłosić artykuł do publikacji przejdź tutaj.


Scientific journal Advances in Emergency Medical Services is a quarterly.
It is issued in an online format. Access to published articles is public and free. Articles in the field of medical emergency, medical sciences and other related sciences are accepted for publication. Accepted articles are subject to anonymous review. Medical rescuers (paramedics) and medical analysts receive 15 educational points for in-service training for the publication
(In Polish legal system). To submit an article for publication, go here.

Creative Commons License


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *