Postępowanie ratownika medycznego w zatruciu atropiną

Autor

Przemysław Głuch

Słowa kluczowe:

atropina, zatrucie, atropa belladonna, datura stramonium,
wilcze jagody, bieluń dziędzieżawa, postępowanie ratownika medycznego

Streszczenie:

Atropina jest substancją pochodzenia organicznego. Atropina to jeden z antagonistów receptora muskarynowego i naturalnie występuje w roślinach z rodziny psiankowatych takich jak pokrzyk wilcza jagoda czy bieluń dziędzieżawa. Jest również lekiem który samodzielnie może podawać ratownik medyczny. Zatrucie nią to jedno z bardzo rzadko spotykanych zatruć w praktyce ratownika medycznego, mimo to ratownik powinien wiedzieć jak je rozpoznać i leczyć. Zatrucie atropiną jest bardzo charakterystyczne i trudne do pomylenia. Jednak można je pomylić z padaczką lub chorobą psychiczną. Dlatego szczególną uwagę w czasie diagnostyki chorego należy położyć na zebranie wywiadu i próbę identyfikacji trucizny. W artykule zostały opisane objawy zatrucia, oraz badanie chorego. W czasie zbierania wywiadu bardzo pomocny jest akronim SAMPLE, oraz badanie za pomocą schematu ABCDE. W artykule opisano również postępowanie w zakresie medycznych czynności ratunkowych u pacjenta przytomnego jak i nieprzytomnego z zachowanym krążeniem jak i po jego ustaniu.

Abstract in english:

PROCEDINGS PARAMEDIC IN THE COURSE OF ATROPINE POISONING

Keywords:

atropine, poisoning, atropa belladonna, datura stramonium

Summary:

Atropine is a substance of organic origin. Atropine is one of the muscarinic receptor atagonists and is naturally found in plants from the nightshade family such as the wolf-cave berry or the panic-white diaphanous. It is also a drug that can be administered by a paramedic. This is one of the very rare poisonings in the practice of a paramedic, but the rescuer should know how to recognize and cure them. Poisoning with atropine is very characteristic and difficult to confuse. However, they can be mistaken for epilepsy or mental illness. Therefore, special attention during the diagnostics of the patient should be put on the gathering of the interview and an attempt to identify the poison. Described in the article were the symptoms of poisoning, and the appearance of the patient. SAMPLE acronym is very helpful during the collection of the interview, as well as the ABCDE scheme. All the above information and symptoms of poisoning at individual doses have been described in the text. The article also describes the rescue procedure in a patient conscious and unconscious with the preserved circulation as well as after its cessation.

Full text:

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *